Wypychacze

Wypychacze

Elementy prowadzące

Elementy prowadzące

Datowniki

Datowniki

Elementy ustalające i wtryskowe

Elementy ustalające i wtryskowe

Wkładki wlewów tunelowych

Wkładki wlewów tunelowych

Grzałki i kontrolery temperatury

Grzałki i kontrolery temperatury

Części do układów chłodzenia

Części do układów chłodzenia

Płyty izolacyjne

Płyty izolacyjne

Preparaty chemiczne do form

Preparaty chemiczne do form

Pozostałe

Pozostałe

Części specjalne

Części specjalne