Systemy ochrony sprężyn gazowych

PS - KOŁNIERZ OCHRONNY

Zagadnienie

W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy.

ROZWIĄZANIE

Azolgas opracował kołnierz ochronny PS, dopasowany do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizujący wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Kołnierz ochronny PS to podwójna ochrona, odpowiednia dla średnich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie kołnierza ochronnego PS redukuje koszty, a jego montaż może być przeprowadzony przez użytkownika.  Jest kompatybilny z wszystkimi typami mocowań i powoduje tylko niewielkie zmniejszenie dostępnego skoku roboczego.

 

ZALETY

 • Łatwy montaż
 • Redukcja kosztów
 • Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami mocowań
 • Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego
 • Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu

INFORMACJE TECHNICZNE

Zastosowanie kołnierza ochronnego powoduje zmianę niektórych wymiarów sprężyny gazowej. Średnica korpusu D zwiększa się do średnicy kołnierza ochronnego PS. Skok nominalny zmniejsza się.

 

PV - USZCZELNIENIE AKTYWNE

ZAGADNIENIE

W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy.

ROZWIĄZANIE

AzolGas opracował system aktywnego uszczelnienia PV, który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń i wydłuża czas pracy  sprężyny gazowej. System  aktywnego uszczelnienia PV to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV redukuje koszty i zwiększa produktywność.

 

ZALETY

 • Redukcja kosztów
 • Zwiększona produktywność
 • Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami mocowań
 • Zastosowanie w już istniejących aplikacjach
 • Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o dużym obciążeniu

INFORMACJE TECHNICZNE

Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV nie powoduje zmian wymiarów sprężyny gazowej. System aktywnego uszczelnienia który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń montowany jest wewnątrz sprężyny gazowej.

 

PC - POKRYWA OCHRONNA

ZAGADNIENIE

W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy.

ROZWIĄZANIE

Azolgas opracował pokrywę ochronną PC, która pasuje do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizując wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Pokrywa ochronna PC to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych mogące uszkodzić tłok). Zastosowanie pokrywy ochronnej PC redukuje koszty, a jej montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. 

 

ZALETY

 • Łatwy montaż
 • Redukcja kosztów
 • Zwiększona produktywność
 • Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego
 • Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu

INFORMACJE TECHNICZNE

Zastosowanie pokrywy ochronnej PC powoduje zwiększenie średnicy korpusu do wartości PC, a skok nominalny zmniejsza się. W przypadku montażu sprężyny w pozycji odwróconej należy dołączyć stosowną informację do zamówienia.