Systemy bezpieczeństwa sprężyn gazowych

SV - NADMIERNA PRĘDKOŚĆ TŁOKA

Zagadnienie

W pewnych aplikacjach może wystąpić sytuacja niekontrolowanego powrotu tłoka sprężyny gazowej do pozycji początkowej (wskutek gwałtownego otwarcia narzędzia). Przekroczenie maksymalnej prędkości tłoka określonej w katalogu może skutkować rozszczelnieniem, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem konstrukcji sprężyny. Uderzenie tłoka z dużą prędkością w pakiet uszczelniający może spowodować oderwanie kołnierza odpowiedzialnego za jego zatrzymanie i w rezultacie wystrzelenie z korpusu.

ROZWIĄZANIE

Sprężyny gazowe Azolgas posiadają unikalny system bezpieczeństwa zapobiegający wystrzeleniu tłoka z korpusu w przypadku niekontrolowanego powrotu do pozycji początkowej. System bezpieczeństwa SV zapewnia podwójną ochronę: mechaniczny hamulec tłoka uzupełniony przez mechanizm kontrolowanego rozładowania ciśnienia sprężonego azotu. System SV jest obecnie stosowany w większości sprężyn gazowych Azolgas.

 

ZALETY

 • Całkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny
 • Zapobiega wyrzutowi tłoka
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy
 • Dostępny w standardzie
   

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. System bezpieczeństwa SV
 2. Hamulec tłoka
   

SP - NADMIERNE CIŚNIENIE AZOTU

ZAGADNIENIE

W pewnych aplikacjach wskutek nieprawidłowej eksploatacji, ciśnienie azotu wewnątrz sprężyny gazowej może wzrosnąć powyżej dopuszczalnych wartości. Wzrost ciśnienia powyżej wartości maksymalnej określonej w katalogu odrębnie dla każdego typu sprężyn może skutkować nie tylko uszkodzeniem uszczelnień, ale również elementów stalowych. Czynnikami powodującym wzrost ciśnienia są zanieczyszczenia stałe lub płynne, które mogą gromadzić się wewnątrz sprężyn. Oprócz oczywistego zagrożenia czynniki te znacząco wpływają na żywotność sprężyn.

ROZWIĄZANIE

Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażonych jest w system bezpieczeństwa SP, który zapobiega wzrostom ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej. Specjalny zawór umieszczony na dnie korpusu otwiera się w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia powodując całkowite rozładowanie sprężyny. Zawór bezpieczeństwa SP jest elementem jednorazowym, jednakże może być z łatwością wymieniony przez użytkownika na nowy. System jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi typami mocowań.

 

ZALETY

 • Całkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny
 • Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy
 • Dostępny w standardzie
   

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Ciśnienie przekracza limit
 2. Otwarcie zaworu bezpieczeństwa
 3. Kontrolowane opróżnienie

SS - PRZEKROCZENIE SKOKU ROBOCZEGO

ZAGADNIENIE

W pewnych aplikacjach na skutek awarii lub błędów konstrukcyjno-montażowych, skok roboczy sprężyny może zostać przekroczony. Wartość bezpieczna skoku Smax to 90% skoku nominalnego S. Przekroczenie tej wartości może spowodować rozszczelnienie oraz znaczny spadek żywotności sprężyny. Dodatkowo w momencie przekroczenia całkowitego skoku S oraz obszaru bezpieczeństwa może dojść do uszkodzenia korpusu sprężyny, a nawet eksplozji.

ROZWIĄZANIE

Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażonych jest w system bezpieczeństwa SS, który eliminuje zagrożenia występujące w momencie przekroczenia określonego skoku. System SS jest dodatkowym zabezpieczeniem powodującym rozszczelnienie sprężyny w momencie kontaktu tłoka z zaworem bezpieczeństwa umieszczonym na dnie korpusu.

 

ZALETY

 • Całkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny
 • Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy
 • Dostępny w standardzie
   

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Skok większy od maksymalnej wartości roboczej
 2. Aktywacja systemu SS
 3. Kontrolowane opróżnienie