Produkcja

Dział produkcji zlokalizowany w Tychach, wyposażony w nowoczesne maszyny umożliwia nam na szybkie i sprawne wykonanie stempli, matryc oraz innych elementów precyzyjnych ze stali narzędziowych i proszkowych. Naszym celem nadrzędnym jest skrócenie do minimum czasu produkcji elementów tnących, co realizujemy poprzez ciągłe działania rozwojowe, optymalizację produkcji, poszerzanie parku maszynowego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W skład parku maszynowego wchodzą:

  • szlifierki CNC do wałków, otworów, kształtów i profili
  • szlifierki CNC do płaszczyzn
  • szlifierki narzędziowe do produkcji stempli
  • szlifierki konwencjonalne do wałków i otworów
  • szlifierki konwencjonalne do płaszczyzn
  • elektrodrążarki drutowe
  • wiertarka elektroerozyjna
  • przecinarki do materiałów twardych
  • stacja polerska
  • szlifierka ultradźwiękowa