TFP - Przewód PVC do wody

Maksymalne ciśnienie robocze: 15 bar
Odporność temperaturowa: +60°C

Wersje produktu