TFSBR - Przewód SBR typu Push-on (samozaciskowy)

Maksymalne ciśnienie robocze: 28 bar
Odporność temperaturowa: +100°C

Wersje produktu