TFW - Przewód EPDM do wody

Maksymalne ciśnienie robocze: 15 bar
Odporność temperaturowa: +140°C

Wersje produktu