CRS - Półprodukt na pierścienie centrujące

Materiał: 1.0503

Wersje produktu